Navyug Arts College

M.A.SEM-I 2020-21 (ઓનલાઇન એડમીશન કનફોર્મ કરવા માટેની ગાઈડલાઇન કૉલેજ નોટીસ બોર્ડ ઉપર મૂકવામાં આવેલ છે તથા કૉલેજ વેબસાઇટ ઉપર media માં જઈ download માં માહિતી જોવા મળશે.


M.A.SEM-I 2020-21 (ઓનલાઇન એડમીશન કનફોર્મ કરવા માટેની ગાઈડલાઇન કૉલેજ નોટીસ બોર્ડ ઉપર મૂકવામાં આવેલ છે તથા કૉલેજ વેબસાઇટ ઉપર media માં જઈ download માં માહિતી જોવા મળશે.

M.A.SEM-I (ઓનલાઇન એડમીશન ગાઈડલાઇન ૨૦૨૦-૨૧ વિદ્યાર્થીઓ માટે